Populäraste

Datorernas påverkan på svenskan

Av J.K.

Stjärnor i reconsioner

Kommunikationen blev enklare med hjälp av tekniska utvecklingar som ger oss bättre möjligheter att skriva. Så skriver vi alltmer både på fritiden och i arbetet.  

Kommunikationsmetoder utvecklar och detta påverkar språket på olika sätt t.ex vi skriver mer kompakt och förkortat samt mer vardagligt. Formella kommunikationer och myndighetsspråk har också blivit mer informellt och enklare tack vare internet och webbtjänster. D.v.s. har talet och skriften närmat sig till varandra. 

Språket förändras alltid och ständigt och dessa är en del av den allmänna språkutveckling som tillägger till svenskans ordförråd och stil. Dessa förändringar ger oss en större språklig variation genom fler kommunikationsmedier, texttyper och genrer. En av de förändringar som har berört många är den ytligheten och känslolösa starka uttryck som används av ungdomar. Man kan undra om dessa uttrycksfulla betydelselösa texter bara är en ny språkstil som vuxna också ska bli vana med.

Theres Bellender i sin artikel “Sverige ser en puss- och kramgeneration växa upp” (https://svsenskaspraket.si.se, 12.4.2011) reflekterar om ungdomarnas språkanvändning i en digital era. Hon skriver att ungdomar kommunicerar via uttrycksfulla och känslostarka texter på sociala forum, sms och på nätet. Hon ger exempel på sådana starka emotionella uttryck som visades i en forskning av språkbruket mellan ungdomarna. Författaren skriver att om två unga kompisar säger till varandra “puss och kram” betyder det inte att de alltid har ett kärleksfullt förhållande. 

Theres skriver vidare att många vuxna reagerar mot starka känslouttryck som används av ungdomar i deras kommunikationer. Hon anser att sådant språkbruk är ytligt och många oroar sig för denna ytlighet. Skribenten förklarar att hur hon tycker om detta därigenom att hon skriver “oavsett om brukaren är ung eller gammal styrs språket av sammanhanget, relationen mellan deltagarna, tiden, platsen och ämnet.”Alltså menar kanske hon att när man ordväxlar intensiv borde man åtminstone ha känsla. 

Hon tillägger att vuxnas yrkesroller och ärenden möjligen förhindrar att de inte brukar sådana “puss och kram” uttryck i deras kommunikationer. I avslutningen ser författaren fram emot forskningsresultat på äldrepersoners digitala språkbruk och hon är nyfiken på detta.

Gilla oss - 100%
User Rating: 4.88 ( 3 votes)

Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.