Populäraste

Livsstil och köpvanor

Av J.K

Stjärnor i reconsioner

Enligt siffrorna lever vi i en gyllene era. Undersökningar visar att det aldrig har funnits en bättre tid att leva i. Människorna har aldrig  konsumerat som de gör nu och vi har aldrig varit rikare än idag. Tyvärr ser vi samtidigt sopdykarna i städerna från längst norrut till söderut! Är detta problem en tillfällig konsekvens av våra ojämna socioekonomiska utveckling eller orsakar våra livsstil detta? Påverkar överkonsumtion bara de få fattiga sopdykarna eller ska  det påverka livet av oss alla?

Dagens ekonomiska system är beroende på konsumtion så att bl.a utbildning, vård och omsorg växer i länderna från skatter som tjänas av denna konsumtion. Tyvärr är den utvecklingen på bekostnad av naturen och ekosystemet. I sista hand, påverkar vår överflödig livsstil alla människorna men först och främst påverkas de fattiga länder som är beroende på naturresurser.

Det är orättvis att vi slänger så mycket mat när var sjätte av människorna är i behöv av mat för att överleva. Det är inte bara de fattiga länder där människorna är i behov av mat utan sker det finns människor som är i behov av maten i Sverige och flera utvecklade länder. Sopdykning träffas i moderna städerna av politiska eller ekonomiska skäl. Det kan också tolkas som en konsekvens av överkonsumtion.

Enligt artikeln “Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd” av Elin Lindman (Sydsvenskan, 27.2.2011) slängs över 100,000 ton mat årligen i Sverige. I artikeln intervjuar Elin sopdykare söker mat som har slängts i containrar bakom butiker. Artikeln visar en bild av relationen mellan överkonsumtion i en del av samhället och sopdykning på en annan del av samhället. I artikeln säger en butikschef att kunder inte köper de bananer som bara har en pricka på skal. Den är självklart en ohållbar överflödig livsstil som hotar vårt ekosystem och samhälle samt vår ekonomi och jord.

Denna överkonsumtion orsaker till stora koldioxidutsläpp i den rikare delen av världen. Omfattade boskapsskötsel och jordbruk hotar och skövlar regnskogen och biologisk mångfald. Konsekvenserna av detta kan bli svaga naturresurser, klimatförändringar, klimatflyktingar och bl.a ett svagt ekonomiskt system. Alltså påverkar denna livsstil i västvärlden heller inte bara miljön utan även oss alla som bor på  jorden. Medan denna ”slit och släng” livsstil fortsätter svälter en miljard människor. Detta visar perspektiv på vår livsstil. När den rikare delen av världen blivit rikare har den andra delen ännu blivit fattigare. 

Sopdykning berört många och de har reagerat mot denna. Det finns ett lagligt argument mot sopdykning och ett annat som handlar om matsäkerheten. Men ingen säger vad leder till sopdykning. Varför ska vi slänga något som de andra är i behov av detta? När man vill slänga något kan också ställa fråga från sig själv: Finns det någon som behöver det som slängs? Vilken värld vill jag leva i? Vilken värld vill jag att mina barn ska leva i? Vår livsstil är inte hållbar. Vi lever på jordens, andras och våra barns framtids bekostnad.

Vi lever i en värld med ca. åtta miljarder människor. Konsekvenser av denna överflödig livsstil är globala och är inte begränsat till en landgräns eller till EU:s och USA:s gränser. Men för att förändra trenden ska man börja från sig själv. Vi som individer kan börja en hållbar konsumtion och detta kräver att konsumera medvetet. Vi borde köpa och söka hållbara produkter, slänga mindre och samtidigt använda och dela begagnade saker. Då ska vi ha en mer rättvis värld utan att leva på våra barns framtid och jordens bekostnad.

User Rating: 4.41 ( 11 votes)

Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.