Tio i Topp: Punkter Som Alla Pensionärer Måste Veta Under 2020

Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år.

Stjärnor i reconsioner
  1. Från och med år 2020 kan lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjas från 61 till 62 år. OBS! som är född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år .
  2. LAS-åldern föreslås höjas från 67 till 68 år. Förslagen är ännu inte beslutade av riksdagen.  Ytterligare kommer tidigast uttag av allmän pension att höjas från dagens 61 till 64 år  fram till 2026.
  3.  Är du född 1959 och planerar att ta ut din allmänna pension vid 61 års ålder? DVS under nästa år, är det inte säkert att du kan göra det. Lagförslaget innebär att tidigast tidpunkt för uttag av allmän pension blir från den månad du fyller 62 år från och med år 2020.
  4. Du kan inte lämna in en ansökan redan nu och få pension beviljad tidigare än de nya åldersgränserna i 2020.
  5. Riktålder införs; kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle ge en ålder på 64 år för tidigaste tidpunkten att ta ut allmän pension. Riktålder fastställas årligen och gälla 6 år senare och den kan max ändras med 1 år i taget. Den måste också ha legat still i 3 år innan den kan ändras. Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling från och med år 2020. Om du i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling. Det skulle innebära  att du som är född 1963 eller senare tidigast kan ta ut din allmänna pension vid 64 års ålder.
  6. Garantipensionen föreslås även att  höjas med maximalt 200 kronor i månaden och att bostadskostnadstaket för bostadstillägg höjs från 2020.
  7. Om du kommer överens med din arbetsgivare från 2020 så kan du jobba längre än 67 års ålder tväremot den som gäller idag enligt lagen om anställningsskydd (LAS).  Åldern  beror på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagförslagen träder i kraft.
  8. År 2020 höjs åldern för LAS till 68 års ålder.
  9. År 2023 höjs åldern för LAS till 69 års ålder.
  10. Tabellen visar vid vilken ålder du kan ta pension från första gången och vid vilken ålder du kan få garantipension. Åldrarna är ännu inte beslutade av riksdagen.
Född: Tidigast uttag av allmän pension: Tidigast uttag av garantipension:
1958 61 66 (2023)
1959 62 (2020) 66 (2023)
1960 62 (2020) 67 (2026)
1961 63 (2023) 67 (2026)
1962 63 (2023) 67 (2026)

 

Källa
www.pensionsmyndigheten.se
Back to top button
%d bloggare gillar detta:

AdBlock upptäckt!

Hej, läsare i Sverige. Om du använder AdLanda ofta är detta meddelande till dig. Inaktivera AdBlock (reklamblockerare) på AdLanda.